Mera ıslahı ve amenajman projesi kapsamında üreticiye tohum ve fidan dağıtıldı

Tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi ve mera ıslah ve amenajman projesi kapsamında Ankara'nın Ayaş ilçesinde üreticilere kırmızı mercimek, nohut, kuru fasulye, adi fiğ, korunga, yonca tohumu ve dut fidanlarının dağıtımı yapıldı.