AB’nin 2019’da Lider Hizmet Ticareti Ortakları ABD-İngiltere-İsviçre Oldu

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yapılan açıklamada, AB’nin hizmetler için önde gelen ticaret partnerleri duyuruldu. 2019 yılında 27 üye devletin AB dışındaki ülkelere yaptığı hizmet ihracatı 1 055 milyar euro, AB dışı ithalat ise 982 milyar euro olarak değerlendi.

Son on yılda, AB hizmet ticareti dengesi 2010’daki 65 milyar eurodan 2018’de 131 milyar euro ile zirveye ulaştı. Ardından 2019’da 73 milyar euroya geriledi. Açıklamaya göre 2019’da, AB’nin hizmetler için önde gelen ticaret ortakları Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık oldu.

ABD, AB üye devletlerinden ihraç edilen hizmetlerin neredeyse beşte birinin (%19) varış noktasıydı.
AB 2019 Önde Gelen Ticaret Ortakları
Kaynak: Eurostat

Aynı zamanda üye olmayan ülkelerden AB’ye ithal edilen hizmetlerin neredeyse dörtte birinin (%23) kaynağı oldu.

ABD’nin hemen arkasından gelen Birleşik Krallık, AB dışı hizmet ihracatının yüzde 21’ini ve AB dışı hizmet ithalatının yüzde 18’ini oluşturdu. Bu oranla Birleşik Krallık sırasıyla yüzde 11 ve yüzde 7 oranda kaydedilen İsviçre’nin önünde geldi.

Çin, AB üye devletlerinden ihraç edilen hizmetlerin yüzde 5’inin varış noktasıyken AB dışı hizmet ithalatının yüzde three,three’ünü oluşturdu. Japonya AB dışı hizmet ihracatının yüzde 2,9’u ve AB dışı hizmet ithalatının yüzde 1,7’sini oluşturdu.

Rusya AB dışı hizmet ihracatının yüzde 2,6’sı ve AB dışı hizmet ithalatının yüzde 1,three’ünü oluşturdu. Dünyanın geri kalanı AB dışı hizmet ihracatının yüzde 26,4’ünü ve AB dışı hizmet ithalatının yüzde 22,four’ünü oluşturdu.